June 1, 2017 Comments Closed

Haji Zulkifli Bin Yunus

Posted by:admin onJune 1, 2017

Ketua Pegawai Operasi


Mailing Address

Pengurus Kanan Pengurusan Aset Dan Pembiayaan
Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu (YPU),
Pusat Dagangan Terengganu (TTC), Padang Hiliran,
21100 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia.

Contact

Phone: +6 09 624 2424 (201)

Email: zulkifli@ypu.com.my

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2019 .