PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

SKIM PEMBIAYAAN PENINGKATAN PERNIAGAAN TERENGGANU (SP3T)
TABUNG SITI KHADIJAH (TSK)
SKIM PEMBIAYAAN MOBILE TRUCK (SPMT)
SKIM PEMBIAYAAN ATAS TALIAN TERENGGANU (SPINT)
SKIM PEMBIAYAAN MUDAH USAHAWAN (SPMU)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITI ENTERPRISE TERENGGANU (T'CAP)
DANA USAHAWAN INDUSTRI ASAS TANI (DUNIA)
SKIM PEMBIAYAAN PERANTAU
SKIM PEMBIAYAAN KHAS BAZAR RAMADHAN (SPBAR)
DANA PRIHATIN TERENGGANU - OKU (D-HATI)
DANA USAHAWAN & INDUSTRI MIKRO TERENGGANU (DUIT)

SKIM PEMBIAYAAN PENINGKATAN PERNIAGAAN TERENGGANU (SP3T)

Berasaskan prinsip Al-Qardh Al-Hasan

Had Pembiayaan RM10,000 - RM50,000

Tempoh bayaran balik sehingga 60 bulan

SELANJUTNYA

TABUNG SITI KHADIJAH (TSK)

Berasaskan prinsip Al-Qardh Al-Hasan

Had Pembiayaan RM10,000 - RM50,000

Tempoh bayaran balik sehingga 60 bulan

SELANJUTNYA

SKIM PEMBIAYAAN MOBILE TRUCK (SPMT)

Prinsip Pinjaman Tanpa Faedah Al-Ijarah

Had Pembiayaan sehingga RM100,000

Tempoh bayaran balik sehingga 7 tahun

SELANJUTNYA

SKIM PEMBIAYAAN ATAS TALIAN TERENGGANU (SPINT)

Had Pembiayaan RM10,000 - RM50,000

Tempoh bayaran balik sehingga 22 bulan

Rebat 25% sekiranya bayaran memuaskan tanpa sebarang tunggakan.

SELANJUTNYA

SKIM PEMBIAYAAN MUDAH USAHAWAN (SPMU)

Jumlah Pembiayaan RM5,000.00

Tempoh bayaran balik sehingga 25 bulan

Tidak memerlukan penjamin

SELANJUTNYA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITI ENTERPRISE TERENGGANU (T'CAP)

Prinsip Pinjaman Tanpa Faedah Al-Ijarah

Had Pembiayaan sehingga RM200,000

Tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun

SELANJUTNYA

DANA USAHAWAN INDUSTRI ASAS TANI (DUNIA)

Berasaskan prinsip Al-Qardh Al-Hasan

Had Pembiayaan RM10,000 - RM50,000

Tempoh bayaran balik sehingga 60 bulan

SELANJUTNYA

SKIM PEMBIAYAAN PERANTAU

Berasaskan prinsip Al-Qardh Al-Hasan

Had Pembiayaan RM10,000 - RM50,000

Tempoh bayaran balik sehingga 60 bulan

SELANJUTNYA

SKIM PEMBIAYAAN KHAS BAZAR RAMADHAN (SPBAR)

Permohonan dan pengesyoran daripada PPPKMT

Had Pembiayaan tidak melebihi RM3,000

Tempoh bayaran balik sebulan selepas Hari Raya Aidilfitri tahun yang sama

SELANJUTNYA

DANA PRIHATIN TERENGGANU - OKU (D-HATI)

Kadar Geran : RM5,000 (80% YPU, 20% Usahawan)

SELANJUTNYA

DANA USAHAWAN & INDUSTRI MIKRO TERENGGANU (DUIT)

Kadar Geran : RM5,000 (80% YPU, 20% Usahawan)

SELANJUTNYA