PEMBIAYAAN PERNIAGAAN

SKIM PINJAMAN PENINGKATAN PERNIAGAAN TERENGGANU (SP3T)

Skim Pinjaman Peningkatan Perniagaan Terengganu (SP3T) merupakan salah satu kemudahan yang disediakan oleh YPU bertujuan untuk membantu usahawan tempatan memperkembangkan lagi perniagaannya. Pembiayaan yang dikeluarkan ini adalah berasaskan kepada prinsip Al-Qardh Al-Hasan.

Butiran
Skim Pinjaman Peningkatan Perniagaan (SP3T)

KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun dan mestilah bumiputera.
  2. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu dan menjalankan perniagaan di Negeri Terengganu.
  3. Mempunyai tempat perniagaan dan jenis perniagaan yang khusus.
  4. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  5. Telah menjalankan perniagaan dan daftar SSM sekurang-kurangnya enam(6) bulan.
  6. Terlibat secara langsung dalam perniagaan serta beroperasi sepenuh masa.
  7. Keutamaan akan diberikan kepada usahawan yang telah mendapat khidmat nasihat dan bimbingan serta telah menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh YPU.

AKTIVITI/PERNIAGAAN YANG DITAWARKAN PEMBIAYAAN

  1. Kedai Tetap – Restoran, kedai runcit, pakaian, perkakas dapur, kraftangan, perhiasan, produk kesihatan dan lain-lain berkaitan.
  2. Perniagaan Perkhidmatan – Jahitan, studio gambar, kerja kimpalan, bengkel motor, mekanik radio/tv, membaiki alat-alat elektrik dan lain-lain berkaitan.
  3. Pembuatan – Industri kecil seperti memproses makanan, sos, kuih dan lain-lain.

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah pembiayaan: RM2,000.00 hingga RM20,000.00
  2. Jangkamasa bayaran balik: 18/30 bulan
  3. Tiada cagaran dikenakan.
  4. Tiada kadar caj keuntungan dikenakan.
  5. Penjamin (Suami/Isteri/Adik-beradik/Waris terdekat)

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPK yang lengkap.
  2. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).
  3. Salinan penyata bank selama 4 bulan terkini.
  4. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  5. Gambar berukuran paspot.
  6. Surat tawaran perniagaan/surat sokongan.
  7. Lakaran pelan lokasi premis.
  8. Invios dan bil barangan atau peralatan yang diperlukan.

SKIM PINJAMAN BISNES ONLINE (SPBOL)

Disediakan bertujuan untuk membantu usahawan tempatan memperkembangkan lagi perniagaan yang dijalankan secara atas talian

Butiran
Skim Pinjaman Bisnes Online (SPBOL)
KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 18 tahun – 55 tahun.
  2. Pemohon mestilah Bertaraf Bumiputera.
  3. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu.
  4. Mempunyai premis perniagaan dan jenis perniagaan yang khusus.
  5. Jenis perniagaan ialah perniagaan atas talian.
  6. Memiliki lesen perniagaan yang sah dengan jenis perniagaan yang dijalankan diatas talian.
  7. Terlibat secara langsung dalam perniagaan.
  8. Keutamaan kepada usahawan yang telah mendapat khidmat nasihan dan bimbingan serta telah menghadiri kursus yang dianjurkan oleh YPU.
  9. Dropship tidak dibenarkan memohon.

TUJUAN PEMBIAYAAN

  1. Pembelian bahan mentah dan produk jualan.
  2. Pembelian peralatan ICT untuk jualan.
  3. Pembelian mesin/peralatan yang akan membantu memajukan perniagaan/perusahaan yang diceburi.
  4. Modal kerja/pusingan/promosi online.

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah Dari RM2,000.00 hingga RM10,000.00
  2. Jangkamasa Sehingga 24 bulan
  3. Tiada Cagaran
  4. Tiada Caj Keuntungan
  5. Penjamin (Suami/Isteri/Adik-beradik/Waris Terdekat)
  6. Potongan 25% sekiranya bayaran memuaskan tanpa sebarang tunggakan.

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPBOL yang lengkap.
  2. Gambar berukuran paspot.
  3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  4. Salinan Pendaftaran Perniagaan SSM / Borang A & D.
  5. Salinan Lesen Perniagaan yang sah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  6. Salinan penyata bank selama 4 bulan terkini.
  7. Surat tawaran perniagaan / kontrak / projek yang dimiliki / lain-lain surat sokongan.
  8. Invois dan bil barangan atau peralatan yang diperlukan.
  9. Lakaran pelan lokasi.

SKIM PEMBIAYAAN FOOD TRUCK (SPFT)

Disediakan bertujuan untuk membantu usahawan tempatan yang ingin menjalankan perniagaan berbentuk karavan atau Food Truck. Pembiayaan ini dilaksanakan di bawah Skim Pinjaman Tanpa Faedah – Al-Ijarah.

Butiran
Skim Pembiayaan Food Truck (SPFT)
KRITERIA PEMOHON

  1. Warganegara Malaysia berumur 21 tahun – 60 tahun.
  2. Perniagaan adalah milikan rakyat Negeri Terengganu.
  3. Memiliki lesen perniagaan yang sah yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk perniagaan Food Truck atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
  4. Telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya enam (6) bulan diutamakan.
  5. Terlibat secara langsung dalam perniagaan serta beroperasi sepenuh masa.
  6. Tidak memiliki rekod kurang memuaskan dengan mana-mana institusi kewangan.

TUJUAN PEMBIAYAAN

  1. Pembelian Van dan peralatan bagi tujuan menjalankan aktiviti Food Truck sahaja.
  2. Keutamaan permohonan kepada pemohon yang mengusahakan perniagaan Makanan Tradisional Terengganu (Terengganu Kitchen).

CIRI-CIRI PEMBIAYAAN

  1. Jumlah pembiayaan adalah sehingga RM80,000.00
  2. Jangkamasa Sehingga 84 bulan  / 7 Tahun
  3. Tiada Cagaran
  4. Caj Keuntungan: 2 peratus (%)
  5. Penjamin Suami/Isteri/Adik-Beradik/Waris Terdekat dengan had gaji minima RM2,000.00 sebulan.

SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

  1. Borang Permohonan SPFT yang lengkap.
  2. Gambar berukuran paspot.
  3. Salinan Kad Pengenalan Pemohon & Penjamin.
  4. Salinan Pendaftaran Perniagaan SSM / Borang A & D (jika berkaitan).
  5. Salinan Lesen Perniagaan yang sah berdaftar dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Persekutuan.
  6. Salinan penyata bank (Akaun Simpanan/Akaun Semasa) selama 4 bulan terkini.
  7. Sebutharga van / food truck & kelengkapan.
  8. Lakaran pelan lokasi – cadangan lokasi.

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2018 .