PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PERNIAGAAN

Program Pembangunan Perniagaan merupakan salah satu usaha yang diperkenalkan untuk membantu usahawan tempatan untuk meningkatkan kualiti serta pasaran usahawan PKS termasuk Produk Satu Daerah Satu Industri (SDSI) dan Industri Kecil & Sederhana (IKS) tempatan agar lebih berdaya saing dan setanding di pasaran tempatan mahupun di pasaran global. Ianya secara tidak langsung dapat membantu meringankan kos penyediaan dan peningkatan kualiti produk tersebut.

SATU DAERAH SATU INDUSTRI (SDSI)

Program SDSI diperkenalkan bertujuan untuk melonjakkan produk setempat sebagai industri yang berdaya maju seiring dengan pembangunan usahawan yang berdaya saing dalam 3 tonggak seperti berikut:

USAHAWAN – Mewujudkan masyarakat usahawan yang kreatif dan berinovasi melalui aktiviti sosio-ekonomi secara komuniti.

INDUSTRI – Mewujudkan industri bertaraf PKS yang diusahakan secara komersial berorientasikan model perniagaan yang berdaya tahan dan berdaya maju serta mempunyai rantaian nilai ekonomi.

PRODUK – Mewujudkan produk unik yang dapat memperkenalkan sesebuah daerah atau keistimewaan setempat yang memberikan identiti kepada daerah tersebut.

PROMOSI PEMASARAN DAN PASARAN PRODUK

1. Menganjurkan Pameran Promosi Produk
2. Misi Promosi Produk IKS
3. Skim Pembangunan Prasarana
4. Terengganu Showcase di luar Terengganu
5. Skim Khidmat Nasihat Promosi

PROGRAM GROOM BIG

Fokus utama program ini adalah untuk menggalak, memupuk dan membangunkan Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) supaya lebih berwawasan untuk menjadi entiti yang besar dan berdaya saing. Program ini juga bersifat komprehensif, kordinasi dan bersepadu dengan penglibatan kolaborasi bersama MITI, GLC, Dewan Perniagaan, Agensi Kerajaan, Institusi Penyelidikan, Universiti dan pakar-pakar perniagaan meliputi sektor-sektor seperti Makanan & Minuman, Seramik & Kaca, Herba & Kosmetik, Kraf Warisan, Perabot, Pelancongan, Industri Halal, Perakaunan, Petrokimia dan Teknologi Maklumat.

PENINGKATAN KUALITI PRODUK

Skim Bantuan Peningkatan Kualiti Produk (SBPKP) diperkenalkan kepada usahawan tempatan dalam usaha untuk membantu pembangunan produk usahawan Satu Daerah Satu Industri (SDSI) dan usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) tempatan dalam konteks peningkatan daya maju usahawan.

SKIM BANTUAN KOD BAR

Skim Bantuan Kod Bar merupakan insentif secara percuma yang diperkenalkan oleh YPU dalam usaha untuk membantu usahawan meluaskan produk ke pasaran global dan mampu berdaya saing dengan produk lain.

* Had Maksima Permohonan Per Usahawan: 20 Kod Bar
*Tempah Kelulusan: 3 hari bekerja

Butiran
Skim Bantuan Peningkatan Kualiti Produk (SBPKP)

KRITERIA PEMOHON

1. Perniagaan mestilah beroperasi di Negeri Terengganu.

2. Taraf Bumiputera.

3. Perniagaan adalah 100% milikan rakyat Negeri Terengganu.

4. Memiliki pendaftaran perniagaan (SSM) yang sah laku sebelum tamat tempoh.

5. Produk yang dihasilkan berkualiti  & berpotensi untuk dipasarkan.

6. Telah mendaftar sebagai ahli Sahabat Usahawan Terenggnau (SUT) dengan YPU.

7. Pemohon bersetuju untuk membiayai 50% daripada kos selepas bantuan/permohonan diluluskan.

8. Pemohonan akan mendapat bantuan satu(1) kali sahaja dalam tempoh 3 tahun (Pembungkusan & Pelabelan sahaja).

9. Pemohon bersetuju untuk mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh YPU.


SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang Permohonan SBPKP yang lengkap.

2. Borang Permohonan SPK yang lengkap.

3. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).

4. Gambar Produk / Premis.

5. Maklumat Nutrisi (Jika Ada).

6. Pelan Lokasi.

7. Contoh Pembungkusan/Pelabelan.

8. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.

SKIM BANTUAN MAKLUMAT NUTRISI

*Bantuan ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah disamping untuk mendapatkan piawaian yang lebih baik agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing dipasaran.

*Bentuk bantuan: 50% usahawan dan 50% YPU

*Pakej Ditawarkan:-
Pakej Maklumat Nutrisi (RM80)
Pakej Microbiologi (RM80)
Pakej Heavy Metals – Kosmetik Sahaja (RM120)

*Tempoh permohonan: 3-4 minggu.

Butiran
Skim Bantuan Peningkatan Kualiti Produk (SBPKP)

KRITERIA PEMOHON

1. Perniagaan mestilah beroperasi di Negeri Terengganu.

2. Taraf Bumiputera.

3. Perniagaan adalah 100% milikan rakyat Negeri Terengganu.

4. Memiliki pendaftaran perniagaan (SSM) yang sah laku sebelum tamat tempoh.

5. Produk yang dihasilkan berkualiti  & berpotensi untuk dipasarkan.

6. Telah mendaftar sebagai ahli Sahabat Usahawan Terenggnau (SUT) dengan YPU.

7. Pemohon bersetuju untuk membiayai 50% daripada kos selepas bantuan/permohonan diluluskan.

8. Pemohonan akan mendapat bantuan satu(1) kali sahaja dalam tempoh 3 tahun (Pembungkusan & Pelabelan sahaja).

9. Pemohon bersetuju untuk mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh YPU.


SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang Permohonan SBPKP yang lengkap.

2. Borang Permohonan SPK yang lengkap.

3. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).

4. Gambar Produk / Premis.

5. Maklumat Nutrisi (Jika Ada).

6. Pelan Lokasi.

7. Contoh Pembungkusan/Pelabelan.

8. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.

SKIM BANTUAN PEMBUNGKUSAN / PELABELAN PRODUK

*Bantuan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pembungkusan dan pelabelan produk usahawan dalam usaha untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran.

*Had skim adalah sehingga RM5,000.00 sahaja.

*Bentuk bantuan adalah 50% ditanggung oleh YPU dan 50% ditanggung oleh usahawan.

Butiran
Skim Bantuan Peningkatan Kualiti Produk (SBPKP)

KRITERIA PEMOHON

1. Perniagaan mestilah beroperasi di Negeri Terengganu.

2. Taraf Bumiputera.

3. Perniagaan adalah 100% milikan rakyat Negeri Terengganu.

4. Memiliki pendaftaran perniagaan (SSM) yang sah laku sebelum tamat tempoh.

5. Produk yang dihasilkan berkualiti  & berpotensi untuk dipasarkan.

6. Telah mendaftar sebagai ahli Sahabat Usahawan Terenggnau (SUT) dengan YPU.

7. Pemohon bersetuju untuk membiayai 50% daripada kos selepas bantuan/permohonan diluluskan.

8. Pemohonan akan mendapat bantuan satu(1) kali sahaja dalam tempoh 3 tahun (Pembungkusan & Pelabelan sahaja).

9. Pemohon bersetuju untuk mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh YPU.


SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang Permohonan SBPKP yang lengkap.

2. Borang Permohonan SPK yang lengkap.

3. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).

4. Gambar Produk / Premis.

5. Maklumat Nutrisi (Jika Ada).

6. Pelan Lokasi.

7. Contoh Pembungkusan/Pelabelan.

8. Salinan Kad Pengenalan Pemohon.

SKIM BANTUAN PAPAN TANDA

1. Had skim ini adalah sehingga RM5,000.00 sahaja.

2. Keutamaan adalah kepada usahawan IKS tempatan.

3. Bentuk bantuan adalah 50% ditanggung oleh usahawan dan 50% ditanggung oleh YPU

Butiran
Skim Bantuan Peningkatan Kualiti Produk (SBPKP)

KRITERIA PEMOHON

1. Perniagaan mestilah beroperasi di Negeri Terengganu.

2. Taraf Bumiputera.

3. Perniagaan adalah 100% milikan rakyat Negeri Terengganu.

4. Memiliki pendaftaran perniagaan (SSM) yang sah laku sebelum tamat tempoh.

5. Produk yang dihasilkan berkualiti  & berpotensi untuk dipasarkan.

6. Telah mendaftar sebagai ahli Sahabat Usahawan Terenggnau (SUT) dengan YPU.

7. Pemohon bersetuju untuk membiayai 50% daripada kos selepas bantuan/permohonan diluluskan.

8. Pemohonan akan mendapat bantuan satu(1) kali sahaja dalam tempoh 3 tahun (Pembungkusan & Pelabelan sahaja).

9. Pemohon bersetuju untuk mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh YPU.


SENARAI DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Borang Permohonan SBPKP yang lengkap.

2. Borang Permohonan SPK yang lengkap.

3. Lesen Perniagaan, Permit Perniagaan, Borang A & D (jika berkaitan).

4. Gambar Produk / Premis.

5. Maklumat Nutrisi (Jika Ada).

6. Pelan Lokasi.

7. Contoh Pembungkusan/Pelabelan.

8.Salinan Kad Pengenalan Pemohon.

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2021