Objektif UTAMA

Bagi melahirkan usahawan yang berilmu pengetahuan dan berdaya saing, YPU telah menggariskan beberapa objektif penting bagi mencapai matlamat tersebut.

Mempertingkatkan jalinan keusahawan dan keupayaan usahawan sedia ada

Meningkatkan usahawan kelas menengah yang berwibawa ke tahap global

Melahirkan usahawan baru Program Usahawan Graduan Terengganu Sejahtera (U-GATES)

Menyediakan kemudahan prasarana pembangunan keusahawanan dalam usaha meningkatkan daya saing & daya maju usahawan

Mewujudkan pengurusan, budaya dan ruang korporat YPU yang menjadi tunggak kecemerlangan usahawan

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2020 .