Objektif UTAMA

Bagi melahirkan usahawan yang berilmu pengetahuan dan berdaya saing, YPU telah menggariskan beberapa objektif penting bagi mencapai matlamat tersebut.

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2020