December 11, 2019 0

Taklimat Pasaran Produk Halal Ke China

Posted by:admin onDecember 11, 2019

KUALA TERENGGANU, 18 November 2019 – Taklimat Pasaran Produk Halal Ke China yang dianjurkan dengan kerjasama antara YPU dan syarikat KSGZ (Malaysia) Sdn Bhd di Dewan Konvensyen YPU. KSGZ telah ditubuhkan di Guangzhou, China berfungsi sebagai gateway penghubung antara China dan Malaysia bagi peluang pemasaran untuk produk halal bagi kedua-dua negara tersebut.

    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hakcipta Terpelihara © YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU 2021