30September2016

Malay Chinese (Simplified) English Hindi Indonesian Thai Turkish

YAYASAN PEMBANGUNAN USAHAWAN TERENGGANU

Image not available

Sebuah perbadanan yang diperbadankan pada 31 Mac 1994 dibawah AKTA SYARIKAT 1965 sebagai sebuah syarikat "LIMITED BY GUARANTEE" (Jaminan Terhad) yang mempunyai objektif untuk menjadi sebagai 'One Stop Agency' keusahawanan yang akan membantu menjana pembangunan keusahawanan Negeri Terengganu khasnya dan Negara Malaysia amnya.

Bagaimana Kami Membantu Usahawan?

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Pusat Rujukan Setempat

Pembangunan Perniagaan

Peningkatan Kemahiran & Pembudayaan Keusahawanan

Premis Perniagaan

Pembiayaan

Image not available
Image not available

PROGRAM PENINGKATAN KEMAHIRAN

Seminar Keusahawanan

Kursus Keusahawanan

Bengkel Keusahawanan

Image not available
Image not available
Image not available

Pengucapan Awam

Tujuan Pengucapan Awam

 1. Memberitahu / Penerangan
 2. Memujuk / Mempengaruhi
 3. Mengacara
 4. Forum Perbincangan
 5. Syarahan Umum
 6. Menghibur / Jenaka

Jenis-jenis Majlis

 1. Ucapan Mempengaruhi Majlis
 2. Ucapan Perasmian
 3. Ucapan Tahniah
 4. Ucapan Penghargaan
 5. Ucapan Hari Jadi
 6. Ucapan Perpisahan / Persaraan
 7. Ucapan Ceramah (Agama / Politik / Sosial)
 8. Ucapan Mengiringi Jenazah

Jenis-jenis Ucapan

 1. Ucapan Spontan / Impromptu
 2. Ucapan Nota Ringkas / Ekstemporaneous
 3. Ucapan Manuskrip / Teks Ucapan
 4. Ucapan Hafalan

Kaedah Pengucapan

 1. Pemikiran
 2. Tajuk
 3. Objektif
 4. Faedah

Penyediaan

 1. Rujukan
 2. Penyelidikan
 3. Pemerhatian
 4. Pengalaman
 5. Kreatif

Penyampaian

 1. Teks Ucapan
 2. Nota Ringkas
 3. Menghafal
 4. Spontan

Format Pengucapan Awam (Kesesuaian Majlis)

 • Pendahuluan
  • Kata-kata Aluan (Pangkat / Gelaran)
  • Ucapan Selamat
  • Memperkenalkan Diri
  • Menarik Perhatian
 • Isi Kandungan
  • Tujuan Ucapan
  • Fakta / Angka / Ilustrasi
  • Penjelasan Munasabah
 • Cadangan
  • Cadangan Munasabah
 • Penutup
  • Penggulungan Hujah
  • Pujian Kepada Hadirin
  • Ucapan Terima Kasih

Elemen Komunikasi

 1. Pengucap / Speaker
 2. Pendengar / Audience
 3. Mesej / Subjek
 4. Setting / Layout Bilik
 5. Saluran (Lisan / Tidak Lisan)
 6. Gangguan
 7. Maklumbalas / Reaksi

Langkah Persediaan (Maklumat Peserta / Audience)

 1. Bilangan Hadirin
 2. Latarbelakang / Budaya
 3. Taraf Pekerjaan
 4. Taraf Pendidikan
 5. Umur / Jantina

Penampilan Diri

 1. Kelakuan Tangan / Gestures
 2. Pergerakan Badan / Postures
 3. Gimik Muka / Facial Expressions
 4. Temuan Mata / Eye Contact
 5. Penggunaan Ruang / Proximity
 6. Suara Yang Jelas / Clarity
 7. Kelancaran / Fluency
 8. Pakaian / Attire
 9. Barang Kemas & Kosmetik / Jewellery & Cosmetics

Kesilapan Yang Tidak Wajar

 1. Tidak Releven Dengan Majlis
 2. Terlalu Banyak Maklumat
 3. Terlalu Teknikal
 4. Kurang Persediaan
 5. Tidak Bersemangat
 6. Terlalu Lama / Panjang
 7. Vokal / Visual Tidak Jelas
 8. Kurang Hubungan Mata
 9. Kelantangan Yang Melampau
 10. Gugup

Kawalan Suara

 1. Nada / Emosi
 2. Kelantangan
 3. Kejelasan / Vokal
 4. Tempo
 5. Pengulangan

Menarik Minat Hadirin

 1. Timbulkan Kelucuan / Keanehan
 2. Timbulkan Aura / Bahasa Badan
 3. Cetusan Idea Baru
 4. Unsur-unsur Suspen
 5. Fakta / Realiti

Keberkesanan

 • Pengucapan Berkesan

  • Mesej Jelas
  • Mesej Difahami
  • Mesej Tepat & Betul
 • Ciri-ciri Pengucap

  • Tahu
  • Mahir
  • Yakin
  • Kreadibiliti
  • Bermotivasi
  • Bersemangat
  • Merancang
  • Peka Kepada Reaksi

Kesan Kepada Pendengar

 1. Memberi Tumpuan Kepada Ucapan
 2. Timbul Rasa Empati
 3. Boleh Menangkap Makna
 4. Memerhati Pengucap Dengan Minat
 5. Gaya Badan Dan Air Muka Menunjukkan Minat Mendengar
 6. Tidak Kelihatan Gelisah / Jemu
 7. Tidak Menyampuk

Apa Yang Pendengar Mahu / Harapkan

 1. Dihormati
 2. Dihargai
 3. Didengari
 4. Dipuji
 5. Disanjung